Nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů - GDPR

Dovolujeme si Vás upozornit, že již v květnu 2018 vstoupí v účinnost nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) - Nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů( EU 2016/679 ), které firmám u
Dovolujeme si Vás upozornit, že již v květnu 2018 vstoupí v účinnost nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) - Nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů( EU 2016/679 ), které firmám ukládá nové povinnosti pro zacházení s osobními údaji. Toto nařízení nahrazuje v plné míře Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Nedodržení určitých pravidel GPDR hrozí vysoké pokuty nehledě na velikost podnikání. OHK Brno venkov pořádá seminář na tohle téma ve čtvrtek dne 30.11.2017. Na seminář navazuje školení ( únor 2018) pro určené pracovníky firem s další implementací GDPR do interních pravidel firem. "Seminář organizujeme ve spolupráci s GDPR experty ze společnosti IDS Advisory."http://www.idsa.cz/gdpr
partnerské logo NZ 112013 Eurovision